แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 


โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
  เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ
 เมื่อ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมศศิดารา จ.น่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/01/2558 

เตรียมรับเสด็จ  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน – ตาแวน เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายกิตติพันธ์  จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเขตพัฒนาพิเศษ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตรและผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านศรีนาป่าน ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน เมื่อ  19  มกราคม  2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/01/2558 
 

พระราชทานถุงยังชีพ  ร้อยเอกไพบูลย์  สุขเจตนี หัวหน้า บก.ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน
จำนวน 1,000 ถุง แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งชาวจังหวัดน่านรู้สึกสำนึกในพระเมตตา และสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่  14  มกราคม  2558
 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 16/01/2558 

มอบถุงยังชีพ   นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  ร่วมกับเกษตรอำเภอบ้านหลวง หัวหน้าส่วนราชการ มอบถุงยังชีพพระราชทาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่พระราชทานแก่ราษฎร
ผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรียนบ้านพี้ใต้ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เมื่อ  14  มกราคม  2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/01/2558

ประชุมใหญ่   นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557  สวัสดิการออมทรัพย์ข้าราชการลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่  15  มกราคม  2558  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง ตำบลม่วงตึ้ด จังหวัดน่าน คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/01/2558

 

เยี่ยมสำนักงาน  นายนเรศ ฝีปากเพราะ  เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมชมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวงพร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ให้ขับเคลื่อนไปได้แบบมีเป้าประสงค์และยั่งยืน  เมื่อ  14  มกราคม  2558  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 20/01/2558

นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
เข้าร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน
โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
ในวันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน  15/01/2558
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2557 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่  26 มกราคม  2558
   เวลา 16.50
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิต
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน
ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์
  16/01/2558

   -ราคากลาง

ระกาศจังหวัดน่านเรื่อง ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 12/01/2558  
    -ราคากลาง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557