แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

เปิดบริการเกษตรกร 

เปิดบริการเกษตรกร   นายสุรพล  วงศ์พิศาล นายอำเภอปัว  
เป็นประธานเปิดงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และงานตลาดนัดชุมชนไทย
ช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ โดยมีนายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
รายงานการดำเนินงาน ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200
เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อ 15 พ.ค.58
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 
 

ชมความสำเร็จ

  นายสุรพล วงศ์พิศาล นายอำเภอปัว นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
 เยี่ยมชมร้านค้าของเกษตรกรที่ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 และงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 
 
ถวายราชดุดี

  นายสุรพล  วงศ์พิศาล นายอำเภอปัว ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติ
เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพรและกล่าวคำถวายพระพร เนื่องในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
และกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ปี 2558
โดยมีนายนเรศ  ฝีปากเพราะ  เกษตรจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน  วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 
 

ปล่อยพันธุ์ปลา

   นายสุรพล  วงศ์พิศาล นายอำเภอปัว  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200
เนื่องในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และงานตลาดนัดชุมชนไทย
ช่วยไทยคนไทยยิ้มได้  ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200
เมื่อ 15  พฤษภาคม  2558  คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 
 

ปัจจัยการผลิต

 นายสุรพล วงศ์พิศาล นายอำเภอปัว นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้ เมื่อ 15 พ.ค 2558 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200
เทศบาลตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน  
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 
 

รางวัลลิ้นจี่

  นายสุรพล วงศ์พิศาล นายอำเภอปัว มอบรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวด
ผลผลิตลิ้นจี่ ในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้
วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558  ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน    คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 

คลินิกเพื่อเกษตรกร

  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้บริการ
ด้านการเกษตร  ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการและถึงบ้าน
ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพรราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ปี 2558  เมื่อ 15 พ.ค. 58 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 

ลิ้นจี่คุณภาพ   

นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานการประกวดผลผลิตลิ้นจี่ ซึ่งเกษตรกรส่งเข้าประกวดในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้
 ปี 2558  ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200  เทศบาลตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อ  15  พฤษภาคม  2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 21/05/2558 

เดินเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการเพิ่มรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

 

นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเดินเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
โดยมีนายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวรายงานโครงการฯ

ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/05/2558 
 

คัดแยกเมล็ดพันธุ์ 

 นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กดปุ่มเปิดเดินเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ภายใต้โครงการเพิ่มรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
โดยมีนายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ 
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/05/2558 
 

ข้าวพันธุ์ดี 

นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับ
นายนเรศ ฝีปากเพราะ
 
เกษตรจังหวัดน่าน มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวการคัดแก่ตัวแทนเกษตรกร ในโอกาสที่เปิดการเดินเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน  8 พ.ค.58 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/05/2558 
 

ปล่อยน้ำ

   นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับเกษตรจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรเปิดประตูน้ำในคลองชลประธานเข้าสู่พื้นที่นาข้าวเป็นสัญญาณเริ่มทำการไถหว่าน ในโอกาสเปิดเดินเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/05/2558 
 

หว่านปอเทือง

  นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดสำหรับปรับปรุงบำรุงดินในโอกาสที่เป็นประธานเปิดงานเดินเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวและรณรงค์หว่านปอเทือง ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558 คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/05/2558 
 

สารชีวภัณฑ์ 

 นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมสาธิตการทำสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในโอกาสเป็นประธานเปิดเดินเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เมื่อ 8 พฤษภาคม 2558   คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 14/05/2558 
 

แก้ปัญหาภัยแล้ง 
นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดตัวโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการแรกของจังหวัดน่านคือโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง งบ 100,000 บาท เมื่อ 8 เมษายน 58

 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 08/04/2558 

สร้างรายได้    
นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่านและผู้เกี่ยวข้องร่วม KICK OFF เทปูนสร้างดาดลำเหมืองส่งน้ำที่บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง งบประมาณ 100,000 บาท เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดน่านดำเนินการใน 8 อำเภอ  34 ตำบล  94 โครงการ งบประมาณ 33,992,222 บาท  KICK OFF
เมื่อ  8  เมษายน  2558  
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่ 08/04/2558 
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่ 25 พฤษภาคม  2558
   เวลา 15.30
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557