แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
Untitled Document
 
หน้าแรก
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
SWOT
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนให้บริการ
มาตรการให้บริการ
ติดต่อเรา

คลังความรู้ KM


นวัตกรรมน้ำหมักฆ่าหญ้า

 

แสดงผลงาน

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  กล่าวเปิดงานการแสดงผลงาน
ตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร
ต่อยอดโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำ ปี  2558
โดยมี 15 อำเภอ จัดแสดงผลงานและเกษตรอำเภอนาน้อย ทุ่งช้าง บ้านหลวงเป็นตัวแทน
นำเสนอผลงาน  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  ณ สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  

ชื่นชมผลงาน

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน  เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร ต่อยอดโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำ  ปี 2558 
ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอจัดแสดง  เมื่อ 30  กันยายน  2558 
ณ สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  

ขอพักผ่อนก่อน

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวคำมุทิตาจิตและคำขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสรรค์ จรรโลงผลงานอยู่คู่กรมส่งเสริมการเกษตรด้วยความมานะ ไม่ย่อท้อต่อปัญหานานาประการ
ในปี 2558 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้ขาดบุคลากรคุณภาพรวม 8 ท่าน ทั้งที่เกษียณ
และเกษียณก่อนกำหนด ก็ขอให้พักผ่อนให้สบายเราคนข้างหลังจะสานต่อ
 เมื่อ  30  กันยายน  2558  สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  

ม่วนแต้น้อ

  นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธาน
ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด
ในปี 2558 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้ขาดบุคลากรคุณภาพรวม 8 ท่าน
 ก็ขอให้พักผ่อนให้สบายเราคนข้างหลังจะสานต่อ
 เมื่อ  30  กันยายน  2558  สวนอาหารเรือนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี ปี 2558 


1. เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว <img src="nosupport.gif" > > คลิกรายละเอียดข่าวที่นี่  22/08/2557
คลิกรับไฟล์ข่าวย้อนหลังที่นี่   22/08/2556 


คลิกรายละเอียดข่าวเผยแพร่   

 

menu right


นายนเรศ  ฝีปากเพราะ
เกษตรจังหวัดน่าน

หนังสือจ้งสำนักงาน กษอ.ทุกอำเภอ
  
วันที่  7  ตุลาคม  2558
   เวลา 10.40
 น.
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น
  สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย
  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข
  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
  สำนักงานเกษตรอำเภอปัว
  สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ
  สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิม ฯ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว
  สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง
  รายงานประจำปี 2556 
 
  ปฏิทินการปฏิบัติงานของ  ปี 2556/2557
  แผนงาน/โครงการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2557   คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ข่าวสอบพนักงานราชการ
  
คลิกรับไฟล์ย้อนหลัง
ประกาศจังหวัดเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว 16/06/2558
ราคากลาง 16/06/2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ 16/06/2558

บทนิยาม 16/06/2558

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 16/06/2558
หนังสือมอบอำนาจ 16/06/2558
ใบเสนอราคา  16/06/2558
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 16/06/2558
หนังสือค้ำประกัน  16/06/2558
 
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 02/02/2558  

คลิกข่าวย้อนหลัง

แบบฟอร์มกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียดโปรแกรมทำวีดีทัศน์
1 ตำบล 1 ล้าน อ.ภูเพียง
จ.น่าน

ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการจังหวัด
คำยินยอมให้หักเงินเดือนธนาคาร
ระเบียบข้อบังคับสวัสดิการจังหวัด
แบบฟอร์มกู้เงินสวัสดิการจังหวัด
ระเบียบข้อบังคับฌาปนกิจศพจังหวัด

คลิกหน่วยงานจังหวัดน่านที่นี่
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวน่าน  

 


  
ปรับปรุง website 11/02/2557