กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน


ร้านแพวผ้าฝ้าย
141 หมู่ 1 ตำบลศิลาแลง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
โทร.08 9851 8918,  09 1632  1623
www.phaecpafai.com  E-mail: pink-studio@hotmail.com

คลิกรายละเอียดสินค้า ที่นี่
หรือ ใน
facebook


 

 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารบ้านป่าตอง
ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

คลิกรายละเอียดสินค้า ที่นี่
 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟมณีพฤกษ์
เลขที่ 207 หมู่ 6 อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  55130 
โทร.087 921 2100

คลิกรายละเอียดสินค้า ใน facebook


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง
บ้านสันเจริญ  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

 

คลิกรายละเอียดสินค้า ใน facebook


 


ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา สู่สินค้าโอทอปห้าดาว
จึงเป็นความภาคภูมิใจของวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
ที่เริ่มต้นจากแนวคิด ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด
ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นให้มากที่สุด
จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานมากกว่า 20 ชนิด

วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน
เลขที่ 130 หมู่ 4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

คลิกรายละเอียดสินค้า ที่นี่
หรือ ใน
facebook

 

กลุ่มแปรรูปมะไฟจีนบ้านกอก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาศรีนาป่าน - ตาแวน
ตำบลเรือง  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  55000
โทร. 087 985 7637
 

คลิกรายละเอียดสินค้า ที่นี่
หรือ ใน
facebook