ข้อมูลพืชเศรษฐกิจจังหวัดน่าน รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ข้อมูลพืชฤดูแล้ง
พืชเศรษฐกิจปี 2557/58    
พืชเศรษฐกิจปี 2556/57  
 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2556 - 2557

 

 
พืชเศรษฐกิจปี 2555/56   17/04/2556
   1.ข้อมูลข้าว พืชไร่  พืชผัก ไม้ดอก ปี 2555  คลิกรับไฟล์
 
   2.ข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2555  คลิกรับไฟล์  

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร คลิกรายละเอียดที่นี่  29/09/2557

 

ข้อมูลพืชฤดูแล้ง ปี 2557
-วันที่ 3 เมษายน  2557   คลิกรับไฟล์ที่นี่  04/04/2556
พืชเศรษฐกิจปี 2554/55   17/04/2556
   1.ข้อมูลข้าว พืชไร่  พืชผัก ไม้ดอก ปี 2554  คลิกรับไฟล์
 
   2.ข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้น ปี 2554  คลิกรับไฟล์  

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดน่าน ณ ปี 2555
  คลิกรับไฟล์ที่นี่  17/04/2556

ข้อมูลพืชฤดูแล้ง ปี 2556  คลิกรับไฟล์ที่นี่  17/04/2556
พืชเศรษฐกิจปี 2553/54    
พืชเศรษฐกิจปี 2552/53 ค่าใช้จ่ายชั้นกลางปี 2553 จาก สนง.คลังจังหวัดน่าน
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง GPP ปี 2555 จาก สนง.คลังจังหวัดน่าน
 
พืชเศรษฐกิจปี 2551/52    
พืชเศรษฐกิจปี 2550/51    
พืชเศรษฐกิจปี 2549/50    
พืชเศรษฐกิจปี 2548/49