งบทดลองปี 2564  

 

งบทดลอง สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2564

รายละเอียดงบทดลอง สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2564  

 

 

งบทดลองปี 2563  

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ปี 2563

งบทดลอง สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี 2563
 

งบทดลอง ปี 2562
 

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ของระบบ GFMIS  16/09/2561
 

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561 ของระบบ GFMIS  16/09/2561
 

 

งบทดลอง ปี 2561
 

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ของระบบ GFMIS  31/08/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของระบบ GFMIS  31/07/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ของระบบ GFMIS  30/06/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของระบบ GFMIS  31/05/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561 ของระบบ GFMIS  30/04/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ของระบบ GFMIS  03/04/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของระบบ GFMIS  06/03/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561 ของระบบ GFMIS  06/02/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2560 ของระบบ GFMIS 01/01/2561

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ของระบบ GFMIS 06/12/2560

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนตุลาคม ของระบบ GFMIS 06/12/2560

 

 

งบทดลอง ปี 2560

 

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนกันยายน ของระบบ GFMIS 05/10/2560

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ของระบบ GFMIS 07/09/2560

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ของระบบ GFMIS 01/08/2560

รายงานการเบิกเงินประจำเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของระบบ GFMIS 04/07/2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560      05/06/2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560      03/05/2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560     04/04/2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560     14/03/2560